Gilhusbukta ligger i Lier kommune.

Område

Gilhus ligger øst for Lierstranda. Området har flere virksomheter og grenser til friluftsoråde og verneområdet Gilhusodden.

Virksomheter

Tømmerterminalen, Gilhus Invest og småbåthavn. Miljødirektoratet følger opp Tømmerterminalen og Gilhus Invest.

Forurensning og tiltak for å rydde opp

Sandbunnen i Gilhusbukta ble forurenset av kreosot (et trekonserveringsmiddel). Dette består av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)), benzen, fenoler og kresoler. Dette er stoffer som er kreftfremkallende og fotoksiske (kan føre til at huden mister evnen til å motstå sollys).

Produksjonen av kreosot har opphørt og det er gjennomført mudring (tatt opp og fjernet) av sjøbunn.

Det er fortsatt forurensett grunn på land som overvåkes.

Overvåking

Kartet viser de fem punktene der det tas prøver til miljøovervåkingen av Gilhusbukta (Gil- 1-5). Les om miljøovervåkinga i rapportene på fremsiden, eller under miljøovervåking.