Lierstranda og Brakerøya ligger i Lier og Drammen kommune

Området

Liertstranda og Brakerøya ligger helt innerst i Drammensfjorden. Dette er området der Vestre Viken helseforetak ønsker å bygge nytt sjukehus. Les mer om sjukehusplanene på Brakerøya: http://www.nrk.no/buskerud/vil-bygge-sykehus-pa-brakeroya-1.11678221.

Her kan du lese om Lier og Drammen kommune sitt plansamarbeid om utvikling av Lierstranda og Brakerøya.

Virksomheter

Auto Transport Service holder til her.  ABB eiendom og ROM eiendom er blant grunneierene i området.

Forurensning og tiltak for å rydde opp

ABB og ROM eiendom har gjennomført et stort oppryddingsarbeid på land, i sedimentene og i sjø. Nå viser det seg at en gammel kommunal fylling er mer forurenset en tidligere antatt. Fylkesmannen, Lier kommune og grunneiere ser på hva som skal gjøres og hvordan.

Bilder fra den gamle kommunale fyllinga, Lierstranda i 1972

Gammel fylling på Lierstranda.Foto: K. Skudal 1972

Gammel fylling på Lierstranda. Foto: K. Skudal 1972

Overvåking

Kartet viser de punktene der det tas prøver til miljøovervåkingen (Lie- 6 - 10). Les om miljøovervåkinga i rapportene på fremsiden, eller under miljøovervåking.

Lierstranda_miljøovervåking