Solumstrand ligger i Drammen kommune

Området

Solumstrand er det delområdet som ligger lengst utpå vestsiden av Drammensfjorden. 

Virksomheter

Solumstrand renseanlegg, Solumstrand lystbåthavn og Nøstedbrygge ligger i området.

Forurensning og tiltak for å rydde opp

Det er forurensede områder på land, og Fylkesmannen har gitt pålegg om undersøkelser. Solumstrand renseanlegg er oppgradert slik at det har fått en økt standard. Fylkesmannen leter etter forurensningskilder (kildesporing). Dette innebærer miljøkartlegging i overvannskummer for å kartlegge hvor forurensingen i området kommer fra.

Overvåking

Kartet viser  de fem punktene for prøvetaking til miljøovervåkingen av Solumstrand (Sol- 26-30). Les om miljøovervåkinga i rapportene på fremsiden, eller under miljøovervåking.

 

 

Bildene er fra området.