Tangenbanken ligger i Drammen kommune

Området

Tangenbanken ligger på vestsiden av Drammensfjorden. Her er det friluftsområder med badeplasser. Småbåthavner og industri. 

Virksomheter

Drammen Yard driver med vedlikehold av skip og Norsk Gjenvinning Metall AS tar i mot metall som presses, pakkes og skipes.

Forurensning og tiltak for å rydde opp

På land er det gjort oppryddning i forurenset grunn. I sjøen er det også gjort tiltak. I dag overvåkes området, og nye tiltak vurderes fortløpende.

Under "Tangenbanken dokumentarkiv" finner du avsluttede rapporter.

Under "Opprydningsarbeid" finner du aktuelle saker fra nyhetsarkivet.

Kartet viser de punktene der det tas prøver til miljøovervåkingen av Tangen (tan-21-25). Les om miljøovervåkinga i rapportene på fremsiden, eller under miljøovervåking.