Frokostmøtene er åpne møter for deg som vil vite mer om miljøprosjektet "Ren Drammensfjord 2015".

 På frokostmøtene ønsker Fylkesmannen å informere om status og fremdrift i prosjektet. Du får høre om oppryddingen i de ulike delområdene, status for miljøovervåkingen og andre aktuelle nyheter.

 Møtene annonseres på Fylkesmannens nettsider, på Facebook, - eller gjennom invitasjon per epost. Ønsker du å motta epost om frokostmøte?

 

Kontakt:

Gro Angeltveit

Rådgiver

Fylkesmannen i Buskerud

Telefon: 32 26 69 13

E-post:fmbugan@fylkesmannen.no