Vårens frokostmøte ble holdt i maritime omgivelser i Skur 1 på Drammen havn. Hovedfokuset på møtet var miljøovervåkningen.

Kst. avdelingsdirektør for Fylkesmannens miljøvernavdeling, Anders J. Horgen, åpnet vårens frokostmøte. Ca. 30 deltagere, fra kommuner, organisasjoner, skoleelever og Miljødirektoratet fikk frokost og et program med presentasjoner fra ulike deler av overvåkningen.

Les Norconsult sine presentasjoner her:

-          Vannprøver og vanndirektivet (Norconsult v/Pernille Bechmann)

-          Sedimenterende materiale (Norconsult v/Jane Dolven)

-          Miljøgifter i fisk og organismer (Norconsult v/Gunn Lise Haugestøl)

-          Oppsummering av resultater og hva skal undersøkes i 2015

          (Norconsult v/Gaute Salomonsen)

Prosjektet har vært så heldige at vi har hatt fire jenter fra Drammen videregående skole som har fulgt prosjektet et halvt år. På frokostmøte presenterte de sin oppgave om sedimentering i fjorden. Både miljødirektoratet, Drammenssportsfiskere og andre har gitt tilbakemelding til jentene om at de gjorde en imponerende jobb med presentasjonen sin. Godt jobba jenter!

Les jentenes presentasjon her:

-          Halvtårsprosjekt om « Ren Drammensfjord 2015 »

Gaute Salomonsen fra Norconsult

Gaute Salomonsen fra Norconsult

Foto: Fylkesmannen i Buskerud / Fylkesmannen i Buskerud

 

Nye arrangementer utlyses på facebook og hjemmesidene til Ren Drammensfjord.Ønsker du invitasjon på epost så får du det ved å kontakte: 

 

Gro Angeltveit på epost:fmbugan@fylkesmannen.no