Kartene til Ren Drammensfjord gir deg en rask oversikt over resultatene fra overvåkingen av Indre Drammensfjorden i årene 2008-2015.

Kartet viser resultater og statistikk for sedimentprøver tatt i Indre Drammensfjorden i årene 2008, 2011 og 2015.