Data fra miljøovervåkinga av Drammensfjorden er bakgrunn for kostholdsrådene Mattilsynet lager for Drammensfjorden

Mattilsynet advarer mot å spise skrubbe (flyndrefisk) fra hele Drammensfjorden, og ørret fisket i indre Drammensfjord. Gravide, ammende og barn bør heller ikke spise torsk fisket i indre Drammensfjord.

Les pressemelding  utarbeidet av Fylkesmannen i mars 2012: Nye kostholdsråd for Drammensfjorden

Les mer om kostholdsråd i Drammensfjorden hos Mattilsynet: http://www.matportalen.no/uonskedestoffer_i_mat/tema/miljogifter/kostholdsraad_for_drammensfjorden

I august 2014 er det fisket fisk til nye undersøkelser. Miljøgiftkonsentrasjonene skal måles i torsk, sjøørret og skrubbe. Undersøkelsen skal være sammenlignbar med undersøkelsen fra 2008. Mattilsynet vil gjøre kostholdsvurderinger når analysene fra fiskeprøvene er klare.

Generelt fraråder Mattilsynet de som fisker til eget bruk fra å spise lever av fisk tatt i skjærgården. Unntaket er torsk som befinner seg på åpent hav: Ikke spis fiskelever fra selvfangst