Drammensfjorden- fortsatt ikke friskmeldt

Fylkesmannen i Buskerud og Miljødirektoratet har siden 2008 samarbeidet om Ren Drammensfjord. Sluttrapporten viser at fjorden fortsatt ikke er friskmeldt.

Les mer

Kart

Miljøovervåkingen av Indre Drammensfjorden produserte store mengder data over forurensingssituasjonen fra årene 2008-2015. Fylkesmannen i Buskerud har utarbeidet kart som gir en rask oversikt over resultatene.  

Les mer

Mangler finansiering til videre miljøovervåking av Indre Drammensfjorden i 2016

Miljøprosjektet Ren Drammensfjord får ikke økonomisk støtte fra Miljødirektoratet til miljøovervåkning av Drammensfjorden i 2016. Overvåkingen må fortsette for å sikre vannkvaliteten, og oppnåelse av miljømålene om god miljøtilstand.

Fylkesmannen vil derfor invitere fjordkommunene til et møte for å få til et samarbeid om et økonomisk spleiselag for videre overvåking.

Les mer

Giftfri torsk i Drammensfjorden

Torskefilet fra Indre Drammensfjorden kan nå spises av
alle. En ny miljøundersøkelse som Fylkesmannen i Buskerud står bak viser at det
ikke lenger er grunnlag for å advare gravide, ammende og barn mot å spise torsk
fisket i Indre Drammensfjorden

Les mer

Sedimentprøver i 2015

Hvert år overvåker vi tilstanden i det sedimenterende materialet og i vannet. Spesielt for 2015 er at vi måler miljøtilstand i krabber og i sedimentet (selve sjøbunnen i fjorden). Dette ble sist gjort i 2011.

Les mer