Fylkesmannen i Buskerud og Miljødirektoratet har siden 2008 samarbeidet om Ren Drammensfjord. Sluttrapporten viser at fjorden fortsatt ikke er friskmeldt.

Gjennom flere år har det blitt ryddet opp i den forurensede sjøbunnen i Drammensfjorden, men hele fjorden er ikke helt friskmeldt ennå. På noen avgrensede områder er fortsatt nivåene av miljøgiftene for høye. Det går fram av sluttrapporten fra prosjektet Ren Drammensfjord.

Les sluttrapporten her.