Torskefilet fra Indre Drammensfjorden kan nå spises av
alle. En ny miljøundersøkelse som Fylkesmannen i Buskerud står bak viser at det
ikke lenger er grunnlag for å advare gravide, ammende og barn mot å spise torsk
fisket i Indre Drammensfjorden

Nivåene av kvikksølv har gått ned og er langt under nivået der det er behov for råd til gravide, ammende og små barn. Derfor fjerner Mattilsynet nå disse advarslene om inntaksbegrensninger.

Bakgrunnen for vurderingen er funn gjort i miljøundersøkelsen  Fiskeundersøkelse 2014, som Norconsult har utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud.

Fisker Runar Larsen fisker torsk, skrubbe og ørret til analyse av fisk.

Fisker Runar Larsen fisker torsk, skrubbe og ørret til analyse av fisk.

Foto: Fylkesmannen i Buskerud

Mattilsynet advarer fortsatt mot å spise skrubbe fisket i hele Drammensfjorden og ørret fra Indre Drammensfjorden.

 

Her kan du lese hva Mattilsynet sier om nyheten

Her kan du lese Mattilsynet sin vurdering som er sendt til Fylkesmannen i Buskerud