Hele femte trinn ved Hegg skole var med da utstillingen "Jakten på sedimentene og den bortgjemte bæsjebleia" åpnet på Lier bibliotek.

Prosjektet «Ren Drammensfjord» rydder opp i gamle forurensninger. Hovedmålet for prosjekter er en ren fjord, som ikke er til hinder eller skade for rekreasjon, mennesker, planter eller dyr. Mye er gjort siden starten på prosjektet og Ren Drammensfjord ønsker å synliggjøre hva frivillige, tiltakshavere, kommune og stat har bidratt med for å nå målet om en ren fjord.

Utstillingen «Jakten på sedimentene og den bortgjemte bæsjebleia»

Tre elever klippet snoren sammen med læreren. Gjengen fra femte trinn på Hegg fikk smake på sure sild, salte fisker og delta i spørrekonkurransen til utstillingen. Gro Angeltveit fra Fylkesmannen i Buskeruds landbruks, - og miljøvernavdeling fortalte om Ren Drammensfjord prosjektet og utstillingen.

 

Elever og lærere på Hegg skole klipper snoren på åpning av utstillingen på Lier bibliiotek

Alle barneskoler er spesielt invitert til utstillingen, men utstillingen passer for alle. Den blir stående i Lier bibliotek til slutten av november 2015. Hovedmålet med utstillingen er å gi innbyggerne som bor rundt Indre Drammensfjorden kunnskap om hva som er gjort for en renere fjord. Utstillingen har også fokus på marint avfall, søppel i havet er et økende miljøproblem i Norge og verden.

 

Her finner du åpningstidene på biblioteket i Lierbyen

Les mer om bakgrunnen for Ren Drammensfjord prosjektet i stortingsmeldingene

Rent og rikt hav - St.meld. nr. 12 (2001-2002)

Sammen for et giftfritt miljø - St.meld. nr. 14 (2006-2007)

Her får du mer informasjon om marint avfall

Filmen «Ren Kyst»

Forsøpling av havet

Marint søppel – miljødirektoratet