Jakten på sedimentene og den bortgjemte bæsjebleia begynner på Drammens bibliotek 5. juni. Klokken 10.00 åpner Fylkesmannen i Buskerud, Helen Bjørnøy, utstillingen sammen med elever fra Danvik skole.

 

 

Prosjektet «Ren Drammensfjord» rydder opp i gamle forurensninger. Hovedmålet for prosjekter er en ren fjord, som ikke er til hinder eller skade for rekreasjon, mennesker, planter eller dyr. Mye er gjort siden starten på prosjektet og Ren Drammensfjord ønsker å synliggjøre hva frivillige, tiltakshavere, kommune og stat har bidratt med for å nå målet om en ren fjord.

                

Utstillingen «Jakten på sedimentene og den bortgjemte bæsjebleia»

Alle rundt Drammensfjorden vil bli spesielt invitert til utstillingen. Utstillingen blir stående i Drammensbiblioteket til midten av august 2015. Hovedmålet med utstillingen er å gi innbyggerne som bor rundt Indre Drammensfjorden kunnskap om hva som er gjort for en renere fjord.

 

Utstillingen blir stående i 2. etg. På Drammensbibliotek fra 5. juni til midten av august 2015

 

Les mer

•          rendrammensfjord.no

Les også stortingsmeldingene

 • Rent og rikt hav (St.meld. nr. 12 (2001-2002)).

• Sammen for et giftfritt miljø – forutsetninger for en tryggere fremtid 

(St.meld. nr. 14 (2006-2007)).