Fylkesmann Helen Bjørnøy og elev Mathea fra Danvik skole åpnet utstillingen "Jakten på sedimentene og den bortgjemte bæsjebleia" på Drammensbiblioteket. De to klippet over hver sin snor. Femte trinn fra Danvik skole var invitert til åpningen. De fikk smake på sure sild, salte fisker og delta i spørrekonkurranser i tillegg til å kjenne på søppel. Utstillingen er en del av prosjektet "Ren Drammensfjord", som Fylkesmannen i Buskerud har ansvaret for.  

 

Prosjektet «Ren Drammensfjord» rydder opp i gamle forurensninger. Hovedmålet for prosjekter er en ren fjord, som ikke er til hinder eller skade for rekreasjon, mennesker, planter eller dyr. Mye er gjort siden starten på prosjektet og Ren Drammensfjord ønsker å synliggjøre hva frivillige, tiltakshavere, kommune og stat har bidratt med for å nå målet om en ren fjord.

 Utstillingen «Jakten på sedimentene og den bortgjemte bæsjebleia»

Alle rundt Drammensfjorden vil bli spesielt invitert til utstillingen. Utstillingen blir stående i Drammensbiblioteket til midten av august 2015. Hovedmålet med utstillingen er å gi innbyggerne som bor rundt Indre Drammensfjorden kunnskap om hva som er gjort for en renere fjord.

 

Les også stortingsmeldingene:

Rent og rikt hav (St.meld. nr. 12 (2001-2002))

 Sammen for et giftfritt miljø – forutsetninger for en tryggere fremtid (St.meld. nr. 14 (2006-2007)).

 

 Les om FNs miljøverndag her