Miljøovervåkingen av Indre Drammensfjorden produserte store mengder data over forurensingssituasjonen fra årene 2008-2015. Fylkesmannen i Buskerud har utarbeidet kart som gir en rask oversikt over resultatene.  

Resultatene fra sedimentprøvene finner du her. Når du er inne i kartet velger du årstall og hvilken miljøgift du vil ha informasjon om i karttreet i menyen til høyre.