Hvert år overvåker vi tilstanden i det sedimenterende materialet og i vannet. Spesielt for 2015 er at vi måler miljøtilstand i krabber og i sedimentet (selve sjøbunnen i fjorden). Dette ble sist gjort i 2011.

I Indre Drammensfjorden legger sand, silt og leire (sedimenterende materiale) som føres ut med Drammens, - og Lierelva seg som et teppe over den forurensede sjøbunnen. Derfor er det viktig at disse sedimentene er rene slik at sjøbunnen blir dekket til og ren. Hvert år følger miljøprosjektet «Ren drammensfjord 2015» med på om det sedimenterende materialet er rent nok til å brukes som metode slik at vi på sikt kan friskmelde sjøbunnen i Indre Drammensfjorden. I tillegg analyseres vannet i fjorden for miljøgifter og næringsstoffer hvert år.

Sedimentprøvetaker

Sedimentprøvetaker

Foto: Norconsult

I år undersøker vi også tilstanden på selve sjøbunnen. Dette gjør vi ved å ta prøver av sedimentene (sand og leire på bunnen). Norconsult har vært ute å tatt disse prøvene for oss. Dette er spennende fordi det gir viktig informasjon om tilstanden på fjordbunnen – vi måler utviklingen i innhold av miljøgifter. Er prosjektet vellykket skal forurensningsgraden i sedimentene vise en nedadgående trend. Sist vi målte miljøgifter i sedimentene var i 2011.

Analysene av sedimentprøene skal være klare i desember eller januar. Da kommer Ren Drammensfjord til å innvitere til frokostmøte med informasjon om resultatene.