Her er oversikt over kontaktpersoner i Drammen kommune, Lier kommune og hos Fylkesmannen i Buskerud

Nina Alstad Rukke

Fagansvarlig
Tilsynet for små avløpsanlegg, Lier kommune
tlf: 3222 0100
e-post: nina.alstad.rukke@lier.kommune.no

 

Kirsten Kleveland

Miljørådgiver
Plan- og økonomiseksjonen, Drammen kommune
tlf. 958 52 403
e-post: kirsten.kleveland@drmk.no
Engene 1, 3015 Drammen

 

Ellen Kristine Keilen

Rådgiver
Landbruks- og Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Buskerud
tlf: 32 26 69 13
e-post: fmbuekk@fylkesmannen.no
Statens hus. Grønland 32, 3045 Drammen