Felles nemndsmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 6. september 2019

Det avholdes fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 6. september fra klokka 10:00 på Statens hus i Hamar. De som ønsker å delta på møtet bes om å melde fra til sekretariatet i forkant:

fmhetol@fylkesmannen.no

Tlf. 62 55 11 81

Les mer

Felles nemndsmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 20. august 2019

Det avholdes fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 20. august fra klokken 10:00 på Statens hus på Hamar. De som ønsker å delta på møtet bes om å melde fra til sekretariatet i forkant:

fmhetol@fylkesmannen.no

Tlf. 62 55 11 81

Les mer

Telefonmøte for rovviltnemnda i region 5 den 16. august 2019

Det avholdes telefonmøte for rovviltnemnda i region 5 den 16. august fra klokka 10:00 - 10:45. De som ønsker å overvære møtet, må komme til Statens hus på Hamar. Meld fra til sekretariatet i forkant.

Les mer

Møte for rovviltnemnda i region 5 den 25. juni 2019

Det avholdes møte for rovviltnemnda i region 5 den 25. juni fra kl. 10:00.

Les mer

Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 samt særmøte for region 5 den 11. april 2019

Det avholdes fellessmøte for nemndene i region 4 og 5 den 11. april fra klokka 10:15 på Gardermoen. Region 5 fortsetter med særmøte etter at fellesmøtet er ferdig. De som ønsker å delta som tilhørere bes melde fra til sekretariatet i forkant:

epost: fmhetol@fylkesmannen.no

tlf: 62 55 11 81 

Les mer

Arkiv