Telefonmøte for rovviltnemnda i region 5 den 26.oktober 2018

Det avholdes telefonmøte for rovviltnemnda i region 5 den 26. oktober. De som ønsker kan overvære møtet på Statens hus på Hamar. Meld fra til sekretariatet i forkant.

tlf: 62 55 11 81

epost: fmhetol@fylkesmannen.no

Les mer

Fellesmøter for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 16.8. og 22.8.2018

Det avholdes ekstraordinært telefonmøte for rovviltnemndene den 16. august klokka 10:00 for å behandle sak om utvidelse av kvote for betinget skadefelling på ulv.

Det avholdes ordinært møte for rovviltnemndene den 22. august på Gardermoen fra klokka 10:00 til 12:00 for å behandle klager på vedtak om lisensfellingskvote på ulv.

De som ønsker å delta på møtene bes ta kontakt med sekretariatet på tlf. 62 55 11 81 eller epost: fmhetol@fylkesmannen.no

De som ønsker å delta på telefonmøte den 16.8. må møte på Statens hus Hamar.

Les mer

Møte for rovviltnemnda i region 5 den 16. august 2018

Det avholdes telefonmøte for rovviltnemnda i region 5 den 16. august klokka 10:00 - 10:45. De som ønsker å overvære møtet kan møte på Statens hus, Hamar. Meld fra til sekretariatet i forkant.

Les mer

Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5, samt særmøte for region 5 den 19. juni 2018

Det avholdes felles nemndsmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5, samt særmøte for rovviltnemnda i region 5 den 19. juni  fra klokka 10:00 på Gardermoen.

De som ønsker å delta bes melde fra til sekretariatet i region 4 . epost: fmoachi@fylkesmannen.no eller telefon 22 00 36 35

Les mer

Fellesmøte for nemndene i region 4 og 5 og særmøte for nemnda i region 5 den 24.5.2018

Det avholdes telefonmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 samt særmøte for nemnda i region 5 den 24. mai 2018 fra klokka 10:00 til 11:00. De som ønsker å overvære møtet kan komme på Statens hus på Hamar. Meld fra til sekretariatet i forkant på epost fmhetol@fylkesmannen.no eller telefon 62 55 11 81.

Les mer

Arkiv