Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 og særmøte for nemnda i region 5 den 20. april 2018

Det avholdes felles nemndsmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 samt særmøte for rovviltnemnda i region 5 den 20. april 2018 fra klokka 09.15. Møtet avholdes på Statens hus på Hamar.

Tilhørere bes melde fra til sekretariatet i god tid:

tlf. 62 55 11 81

epost: fmhetol@fylkesmannen.no

Les mer

Møte for rovviltnemnda i region 5 den 13. mars 2018

Det avholdes møte for rovviltnemnda i region 5 den 13. mars 2018 fra klokka 09:00 - 10:00 på Scandic hotell Gardermoen.

Les mer

Møte for rovviltnemnda i region 5 den 29. januar 2018

Det avholdes møte for rovviltnemnda i region 5 den 29. januar 2018 fra klokka 10:00 til 12:30 på Hamar

Les mer

Møte for rovviltnemnda i region 5 den 30. oktober 2017

Det avholdes møte for rovviltnemnda i region 5 den 30. oktober fra klokka 12:30-14:30 på Statens hus i Hamar.

Les mer

Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 23.8.2017

Det avholdes fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 23.august fra klokka 10:15 på Gardermoen.

Les mer

Arkiv