Møte for rovviltnemnda i region 5 den 25. juni 2019

Det avholdes møte for rovviltnemnda i region 5 den 25. juni fra kl. 10:00.

Les mer

Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 samt særmøte for region 5 den 11. april 2019

Det avholdes fellessmøte for nemndene i region 4 og 5 den 11. april fra klokka 10:15 på Gardermoen. Region 5 fortsetter med særmøte etter at fellesmøtet er ferdig. De som ønsker å delta som tilhørere bes melde fra til sekretariatet i forkant:

epost: fmhetol@fylkesmannen.no

tlf: 62 55 11 81 

Les mer

Møte for rovviltnemnda i region 5 den 21. mars 2019

Det avholdes møte for rovviltnemnda i region 5 den 21. mars 2019 fra klokka 10:00 på Statens hus, Hamar.

De som ønsker å delta som tilhørere på møtet bes melde fra til sekretariatet i forkant:

tlf. 62 55 11 81

epost. fmhetol@fylkesmannen.no

Les mer

Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 26. februar 2019

Det avholdes fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 26.2.2019 på Statens hus i Hamar fra klokka 10:00. Eventuelle tilhørere bes melde fra til sekretariatet i forkant: tlf 62 55 12 08 eller epost: fmhetol@fylkesmannen.no

 

Les mer

Telefonmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 5.2.2019

Det avholdes telefonmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 5. februar klokka 10:00. De som ønsker å overvære møtet må komme til statens hus i Hamar eller Oslo. Meld fra til sekretariatet i forkant: tlf. 62 55 11 81 eller epost. fmhetol@fylkesmannen.no

Les mer

Arkiv