Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5, samt særmøte for nemnda i region 5 den 29. januar 2019

Det avholdes felles nemndsmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5, samt særmøte for rovviltnemnda i region 5 den 29. januar fra klokka 10:00 på Statens hus, Hamar.

De som ønsker å delta på møtet bes melde fra til sekretariatet i region 5 på epost: fmhetol@fylkesmannen.no eller tlf. 62 55 11 81. 

Les mer

Møte for rovviltnemnda i region 5 den 14. desember 2018

Det avholdes møte for rovviltnemnda i region 5 den 14. desember på Hotel Norge Høsbjør i Brumunddal fra klokka 14:15. De som ønsker å delta som tilhørere på møtet bes melde fra til sekretariatet. Tlf. 62 55 11 81

Les mer

Telefonmøte for rovviltnemnda i region 5 den 26.oktober 2018

Det avholdes telefonmøte for rovviltnemnda i region 5 den 26. oktober. De som ønsker kan overvære møtet på Statens hus på Hamar. Meld fra til sekretariatet i forkant.

tlf: 62 55 11 81

epost: fmhetol@fylkesmannen.no

Les mer

Fellesmøter for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 16.8. og 22.8.2018

Det avholdes ekstraordinært telefonmøte for rovviltnemndene den 16. august klokka 10:00 for å behandle sak om utvidelse av kvote for betinget skadefelling på ulv.

Det avholdes ordinært møte for rovviltnemndene den 22. august på Gardermoen fra klokka 10:00 til 12:00 for å behandle klager på vedtak om lisensfellingskvote på ulv.

De som ønsker å delta på møtene bes ta kontakt med sekretariatet på tlf. 62 55 11 81 eller epost: fmhetol@fylkesmannen.no

De som ønsker å delta på telefonmøte den 16.8. må møte på Statens hus Hamar.

Les mer

Møte for rovviltnemnda i region 5 den 16. august 2018

Det avholdes telefonmøte for rovviltnemnda i region 5 den 16. august klokka 10:00 - 10:45. De som ønsker å overvære møtet kan møte på Statens hus, Hamar. Meld fra til sekretariatet i forkant.

Les mer

Arkiv