Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 23.8.2017

Det avholdes fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 23.august fra klokka 10:15 på Gardermoen.

Les mer

Møte for rovviltnemnda i region 5 den 14. august 2017

Det avholdes møte for rovviltnemnda i region 5 den 14. august på Statens hus i Hamar klokka 12:30 - 13:30

Les mer

Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 26.6.2017

Det avholdes felles nemndsmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 26. juni klokka 10:15 - 12:15

Les mer

Møte for rovviltnemnda i region 5 den 26.6.2017

Det avholdes møte for rovviltnemnda i region 5 den 26. juni klokka 09:15 - 10:00

Les mer

Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 23. mai 2017

Det avholdes fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 23. mai klokka 09:30 - 11:30 på Gardermoen. De som ønsker å delta som tilhørere bes melde fra til sekretariatet i forkant av møtet. 

Les mer

Arkiv