Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5, samt særmøte for region 5 den 19. juni 2018

Det avholdes felles nemndsmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5, samt særmøte for rovviltnemnda i region 5 den 19. juni  fra klokka 10:00 på Gardermoen.

De som ønsker å delta bes melde fra til sekretariatet i region 4 . epost: fmoachi@fylkesmannen.no eller telefon 22 00 36 35

Les mer

Fellesmøte for nemndene i region 4 og 5 og særmøte for nemnda i region 5 den 24.5.2018

Det avholdes telefonmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 samt særmøte for nemnda i region 5 den 24. mai 2018 fra klokka 10:00 til 11:00. De som ønsker å overvære møtet kan komme på Statens hus på Hamar. Meld fra til sekretariatet i forkant på epost fmhetol@fylkesmannen.no eller telefon 62 55 11 81.

Les mer

Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 og særmøte for nemnda i region 5 den 20. april 2018

Det avholdes felles nemndsmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 samt særmøte for rovviltnemnda i region 5 den 20. april 2018 fra klokka 09.15. Møtet avholdes på Statens hus på Hamar.

Tilhørere bes melde fra til sekretariatet i god tid:

tlf. 62 55 11 81

epost: fmhetol@fylkesmannen.no

Les mer

Møte for rovviltnemnda i region 5 den 13. mars 2018

Det avholdes møte for rovviltnemnda i region 5 den 13. mars 2018 fra klokka 09:00 - 10:00 på Scandic hotell Gardermoen.

Les mer

Møte for rovviltnemnda i region 5 den 29. januar 2018

Det avholdes møte for rovviltnemnda i region 5 den 29. januar 2018 fra klokka 10:00 til 12:30 på Hamar

Les mer

Arkiv