Fellesmøte for nemndene i region 4 og 5 og særmøte for nemnda i region 5 den 27. mai 2020

Det avholdes felles nemndsmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 etterfulgt av særmøte for rovviltnemnda i region 5 den 27. mai fra klokka 09:00. Møtet avholdes på Teams.

De som ønsker å delta som tilhørere på møtet må melde fra til sekretariatet på epost i forkant og vil få tilsendt en link for å delta på møtet på Teams. Tilhørere får anledning til å holde et kort innlegg (2 minutter) i begynnelsen av møtene. De som ønsker dette må melde fra til sekretariatet.

Kontaktinfo sekretariatet:

Tlf. 62 55 12 08 eller 62 55 11 81

Epost: fmhesibo@fylkesmannen.no eller fmhetol@fylkesmannen.no

Les mer

Fellesmøte for nemndene i region 4 og 5 og særmøte for nemnda i region 5 den 20. april 2020

Det avholdes felles nemndsmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 etterfulgt av særmøte for rovviltnemnda i region 5 den 20. april fra klokka 10:00. Møtet avholdes på Teams.

De som ønsker å delta som tilhørere på møtet må melde fra til sekretariatet på epost i forkant og vil få tilsendt en link for å delta på møtet på Teams. Tilhørere får anledning til å holde et kort innlegg (2 minutter) i begynnelsen av møtene. De som ønsker dette må melde fra til sekretariatet.

Kontaktinfo sekretariatet:

Tlf. 62 55 11 81

Epost: fmhetol@fylkesmannen.no

Les mer

Møte for rovviltnemnda i region 5 den 26.3.2020

Det avholdes møte for rovviltnemnda i region 5 den 26. mars. Møtet avholdes via Teams, og blir derfor ikke åpent for tilhørere. Eventuelle innspill til nemnda kan sendes til sekretariatet i forkant av møtet og vil bli lagt frem for nemnda. 

Les mer

Møte for rovviltnemnda i region 5 den 23.10. 2019

Det avholdes telefonmøte for rovviltnemnda i region 5 den 23. oktober fra klokka 10:00. De som ønsker å delta som tilhørere må møte på Statens hus i Hamar. Meld fra til sekretariatet i forkant av møtet: tlf. 62551181 eller epost fmhetol@fylkesmannen.no

 

Les mer

Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og region 5 den 14. oktober 2019

Det avholdes fellesmøte for nemndene i region 4 og region 5 den 14. oktober 2019, med start kl. 10:15. Møtet avholdes i Statens Hus på Hamar. De som ønsker å delta på møtet som tilhørere bes melde dette til sekretariatet i forkant, til e-post fmhesibo@fylkesmannen.no, tlf 62 55 12 08

 

 

Les mer

Felles nemndsmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 6. september 2019

Det avholdes fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 6. september fra klokka 10:00 på Statens hus i Hamar. De som ønsker å delta på møtet bes om å melde fra til sekretariatet i forkant:

fmhetol@fylkesmannen.no

Tlf. 62 55 11 81

Les mer

Felles nemndsmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 20. august 2019

Det avholdes fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 20. august fra klokken 10:00 på Statens hus på Hamar. De som ønsker å delta på møtet bes om å melde fra til sekretariatet i forkant:

fmhetol@fylkesmannen.no

Tlf. 62 55 11 81

Les mer

Telefonmøte for rovviltnemnda i region 5 den 16. august 2019

Det avholdes telefonmøte for rovviltnemnda i region 5 den 16. august fra klokka 10:00 - 10:45. De som ønsker å overvære møtet, må komme til Statens hus på Hamar. Meld fra til sekretariatet i forkant.

Les mer

Møte for rovviltnemnda i region 5 den 25. juni 2019

Det avholdes møte for rovviltnemnda i region 5 den 25. juni fra kl. 10:00.

Les mer

Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 samt særmøte for region 5 den 11. april 2019

Det avholdes fellessmøte for nemndene i region 4 og 5 den 11. april fra klokka 10:15 på Gardermoen. Region 5 fortsetter med særmøte etter at fellesmøtet er ferdig. De som ønsker å delta som tilhørere bes melde fra til sekretariatet i forkant:

epost: fmhetol@fylkesmannen.no

tlf: 62 55 11 81 

Les mer