Det avholdes fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 26.2.2019 på Statens hus i Hamar fra klokka 10:00. Eventuelle tilhørere bes melde fra til sekretariatet i forkant: tlf 62 55 12 08 eller epost: fmhetol@fylkesmannen.no

 

Saker til behandling:

Fellessak 3/19:  Klagebehandling av vedtak om ny kvote og område for lisensfelling av ulv 2018-2019