Det avholdes felles nemndsmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5, samt særmøte for rovviltnemnda i region 5 den 29. januar fra klokka 10:00 på Statens hus, Hamar.

De som ønsker å delta på møtet bes melde fra til sekretariatet i region 5 på epost: fmhetol@fylkesmannen.no eller tlf. 62 55 11 81. 

Saker til behandling:

Fellessak 1/19: Ny vurdering av kvote og område for lisensfelling av ulv i 2018-2019

Sak 1/19: Klagebehandling av vedtak om utvidelse av kvote for lisensfelling av jerv i Hedmark 2018/2019

 

Innkalling og saksframlegg vil bli lagt ut på denne nettsiden i begynnelsen av uke 4.