Det avholdes felles nemndsmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5, samt særmøte for rovviltnemnda i region 5 den 19. juni  fra klokka 10:00 på Gardermoen.

De som ønsker å delta bes melde fra til sekretariatet i region 4 . epost: fmoachi@fylkesmannen.no eller telefon 22 00 36 35

Saker til behandling

Fellessaak 3/18: Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv i 2018-2019

Sak 10/18 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv i 2018-2019