Det avholdes ekstraordinært telefonmøte for rovviltnemndene den 16. august klokka 10:00 for å behandle sak om utvidelse av kvote for betinget skadefelling på ulv.

Det avholdes ordinært møte for rovviltnemndene den 22. august på Gardermoen fra klokka 10:00 til 12:00 for å behandle klager på vedtak om lisensfellingskvote på ulv.

De som ønsker å delta på møtene bes ta kontakt med sekretariatet på tlf. 62 55 11 81 eller epost: fmhetol@fylkesmannen.no

De som ønsker å delta på telefonmøte den 16.8. må møte på Statens hus Hamar.

Møteinnkalling og saksframlegg legges ut på denne siden.