Det avholdes møte for rovviltnemnda i region 5 den 14. august på Statens hus i Hamar klokka 12:30 - 13:30

 

Saker til behandling:

Sak 3/17: Klagebehandling lisensfelling av jerv 2017/2018

Innkalling og saksframlegg vil bli lagt ut på denne siden. De som ønsker å delta på møtet bes melde fra til sekretariatet på forhånd;

tlf. 62 55 11 81

epost: fmhetol@fylkesmannen.no