Det avholdes møte for rovviltnemnda i region 5 den 14. desember på Hotel Norge Høsbjør i Brumunddal fra klokka 14:15. De som ønsker å delta som tilhørere på møtet bes melde fra til sekretariatet. Tlf. 62 55 11 81

Saker til behandling:

Sak 13/18: Utvidelse av kvoten for lisensfelling av jerv i Hedmark 2018/2019