Det avholdes telefonmøte for rovviltnemnda i region 5 den 16. august klokka 10:00 - 10:45. De som ønsker å overvære møtet kan møte på Statens hus, Hamar. Meld fra til sekretariatet i forkant.

Saker til behandling:

Sak 11/18: Klagebehandling av vedtak om lisensfelling av jerv 2018/2019