Det avholdes møte for rovviltnemnda i region 5 den 21. mars 2019 fra klokka 10:00 på Statens hus, Hamar.

De som ønsker å delta som tilhørere på møtet bes melde fra til sekretariatet i forkant:

tlf. 62 55 11 81

epost. fmhetol@fylkesmannen.no

 

Saker til behandling:

Sak 2/19: Tilskudd til forebyggende tiltak innenfor sør-samisk tamreindrift i 2019

Sak 3/19: Fordeling av midler til ulike typer forebyggende og konfliktdempende tiltak i 2019

Innkalling, saksframlegg og protokoll ligger vedlagt nederst til høyre på denne siden.