Det avholdes møte for rovviltnemnda i region 5 den 25. juni fra kl. 10:00.

Møtet avholdes på Statens hus, Hamar. De som ønsker å delta som tilhørere bes melde fra til sekretariatet i forkant.

e-post: fmherhe@fylkesmannen.no

Til behandling: sak 7/19 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv 2019-2020