Det avholdes møte for rovviltnemnda i region 5 den 26. juni klokka 09:15 - 10:00

Møtet avholdes på statens hus i Hamar

Saker til behandling:

Sak 2/17: Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv 2017-2018

  • De som ønsker å delta som tilhørere bes melde fra til sekretariatet innen torsdag den 22.6. klokka 14:00
  • Skriftlige innspill til nemnda må sendes på epost til sekretariatet innen torsdag den 22.6. klokka 14:00
  • Det åpnes for at organisasjoner (en representant) kan gi et kort muntlig innlegg til nemndene (maks 2 min.) i forkant av behandlingen. Organisasjoner som ønsker å holde innlegg bes melde fra til sekretariatet innen torsdag den 22.6. klokka 14:00

Epost til sekretariatet: fmhesso@fylkesmannen.no