Det avholdes møte for rovviltnemnda i region 5 den 29. januar 2018 fra klokka 10:00 til 12:30 på Hamar

De som ønsker å delta på møtet bes melde fra til sekretariatet på telefon: 62 55 11 81 eller epost: fmhetol@fylkesmannen.no

Saker til behandling:

Sak 1/18: Behov for revisjon/oppdatering av forvaltningsplanen for rovvilt i region 5

Sak 2/18: Høringsuttalelse: Forslag til endringer i forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Sak 3/18: Tilskudd til forebyggende tiltak innenfor sør-samisk tamreindrift 2018

Sak 4/18: Fordeling av midler til ulike typer forebyggende og konfliktdempende tiltak i 2018

Drøfte høringsuttalelse: Oppfølging av anmodningsvedtak om å vurdere lik jakttid for ulv i og utenfor ulvesonen

Møtekalender for 2018

Kort orientering om aktuelle saker fra sekretariatet