Det avholdes møte for rovviltnemnda i region 5 den 30. oktober fra klokka 12:30-14:30 på Statens hus i Hamar.

Saker som skal behandles er blant annet kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2018. Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bli lagt ut på denne siden i begynnelsen av uke 43.