Det avholdes møte for rovviltnemnda i region 5 den 10. mai klokka 09:00-12:00 på Statens hus, Hamar.

Saker til behandling:

(Det tas forbehold om at myndigheten til å fatte vedtak tilbakeføres til rovviltnemnda innen møtedatoen.)

Sak 1/17:

  • Fastsetting av kvote for betinget skadefelling av jerv i Hedmark i 2017.
  • Anmodning om kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i Hedmark i 2017.
  • Anmodning om kvote for betinget skadefelling av gaupe i Hedmark i 2017.

Saksdokumenter vil bli lagt ut på denne siden før møtet.