Det avholdes møte for rovviltnemnda i region 5 den 6. august fra klokka 08:30. Møtet avholdes på Teams.

De som ønsker å delta som tilhørere på møtet må melde fra til sekretariatet på epost i forkant, og vil få tilsendt en link for å delta på møtet via Teams. Tilhørere får anledning til å holde et kort innlegg (2 minutter) i begynnelsen av møtet. De som ønsker dette må melde fra til sekretariatet.

Kontaktinfo sekretariatet:

Tlf. 62 55 11 81 eller 62 55 12 08

Epost: fmhetol@fylkesmannen.no eller fmhesibo@fylkesmannen.no

 Sak 17/20

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 18/20

Klagebehandling av vedtak om fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv 2020-2021

Sak 19/20

Orienteringer

- Orientering fra sekretariatet om genetisk viktig ulv

Eventuelt