Facebook | Twitter Skriv ut

Skjærgårdens hus

Skjærgårdens hus er forvaltningsknutepunktet for Ytre Hvaler nasjonalpark. Her finner du Ytre Hvaler nasjonalparkstyre, Statens naturoppsyn og Skjærgårdstjenesten. Huset ligger på Skjærhalden med utsikt ut mot Ytre Hvaler nasjonalpark. Et steinkast unna ligger Ytre Hvaler nasjonalparksenter som drives av Hvaler kommunes kulturavdeling. For mer om de forskjellige etatene, se menyen til venstre.

Skjærgårdens hus

Skjærgårdens hus

Foto: Marit Winther-Janson

Å samle naturfaglig kompetanse på samme måte som er gjort i Skjærgårdens hus, er gjort i forbindelse med større verneområder flere steder i Norge. Det er bevilget penger fra Miljøverndepartementet til å samle kompetansen og etablere forvaltningsknutepunkt for verneområdene. Her er det førstehåndskunnskap om nasjonalparken, gode råd å få og mye informasjon å hente for dem som ønsker det.

Publisert: 10.12.2012 Sist endra: 12.11.2014